TRAVEL IN JAPAN


เกาะฮอนชู : ภูมิภาค จูบุ (ภาคกลาง) | เมืองหลัก โทะยะมะ | ประชากร 1,100,000 คน

เทือกเขาสูง ทะเลลึก เมืองอุตสาหกรรที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้เองจากเขื่อนคุโระเบะ เขื่อนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพร มหัศจรรย์ธรรมชาติและยังอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมในหมู่บ้านมรดกโลก เยี่ยมเยือนเมืองยา กลิ่นสมุนไพรอ่อนๆทำให้หวนคิดถึงภาพในอดีต การปรุงยาความรู้เฉพาะด้านที่กลั่นออกมาเป็นวัฒนธรรมการรักษาด้วยสมุนไพร ทั้งการดาษห่อ สมุนไพรนานาชนิด บรรยากาศโรงหมอยายังคงมีให้เห็นที่ยะสุเบะ อิเคะดะยะ โกะกะยะมะ หมู่บ้านไร้ตะปู มรดกภูมิปัญญา มรดกโลก หมู่บ้านโบราณที่ผ่านมาหลายร้อน-หนาว ทั้งๆที่ไม่มีตะปูแม้จะเป็นมรดกโลกแต่ที่นี่ก็ยังเปิดให้คุณลองใช้ชีวิตดั้งเดิมตามแบบฉบับของโทะยะมะ มหัศจรรรย์จากธรรมชาติ ยิ่งใหญ่ตระการตากับกำแพงหิมะ เพลินตากับภาพวิวหุบเขา เดินเล่นชมความสว่างไสวของปลาหมึกหื่งห้อยเรืองแสงสีน้ำเงินบนชายหาด สวยงามเหมือนหลงอยู่ในภาพจินตนาการTRAVEL CONTENTS