TRAVEL IN JAPAN


เกาะชิโกะกุ : ภูมิภาค ชิโกะกุ | เมืองหลัก ทะคะมัทสึ | ประชากร 995,465 คน

อาณาจักรของซานุกิอูด้ง จังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่แต่อูด้งที่พิเศษเท่านั้น ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของชาติและธรรมชาติที่งดงามไม่แพ้จังหวัดไหน ๆ อีกด้วย ปราสาทมะรุงะเมะ ปราสาทที่มีกำแพงหินสูงที่สุดในญี่ปุ่น สูง 4 ชั้น ถึง 66 เมตร เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จุดเด่นก็คือปราสาทมะรุงะเมะแห่งนี้ มีหอคอยปราสาทที่สร้างด้วยไม้ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตั่งต่างจากที่อื่น หุบเขาคันคะเค 1 ใน 3 หุบเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ป่น เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเซะโตะไนไก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความงดงามและเกิดขึ้นมานานกว่า 20 ล้านปี อาณาจักรแห่งซานุกิอูด้ง เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของอูด้งแสนอร่อยซานุกิ อูด้งกันเลยทีเดียว เชื่อไม่เชื่อก็ลองวัดดูจากจำนวนของร้านอูด้งที่เปิดให้บริการถึง 900 ร้านค้ากันเลยทีเดียวแบบนี้กินทุกวัน ก็คงไม่เบื่อเพราะว่าเค้ามีท็อปปิ้งผักเทมปุระต่าง ๆ ให้ได้เลือกกันได้อย่างจุใจTRAVEL CONTENTS