ปลาไหลย่าง เมนูประจำฤดูร้อน

::: UPDATE : 2018-09-13 11:05:05

ปลาไหลย่าง เมนูประจำฤดูร้อน นิยมกินกันประมาณเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ในช่วงเวลานี้จะจัดให้มีเทศกาลกินปลาไหลย่าง เรียกวันนี้ว่า Doyonoushinoh ซึ่งในแต่ละปีจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม การกินปลาไหล่นั้นคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถช่วยลดความร้อนจากร่างกายได้