27 มีนาคม วันแห่งซากุระ" />

วันแห่งซากุระ

::: UPDATE : 2019-03-15 11:36:58

วันแห่งซากุระ (さくらの日 , Sakura No Hi)
ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม ก่อตั้งโดยสมาคมซากุระแห่งประเทศญี่ปุ่นค่ะ ก็เพราะเห็นว่าสถิติส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านๆ มา ดอกซากุระจะเฉลี่ยบานได้เต็มที่มากที่สุดในวันนี้ แล้วยังพ้องกับการเล่นคำในภาษาญี่ปุ่นอีก  3×9 (さくら) เท่ากับ 27

และตอนนี้หลายพื้นที่ที่ญี่ปุ่น ซากุระก็กำลังเริ่มบานแล้วนะคะ ใครสนใจก็รีบไปเที่ยวกันได้ ยังมีเวลาพอที่จะเห็นดอกซากุระสีชมพูอยู่ แล้วเราจะทำการบอกข่าวเกี่ยวกับ สถานที่เที่ยวซากุระที่น่าสนใจเรื่อยๆนะคะ