TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2017-04-07 10:40:44

Makaino Farm...

ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง Asagiri เชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ เป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ได้รับรับรองเครื่องหมาย HACCP... อ่านต่อ

FACEBOOK