TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-06-06 05:09:40

เรียวกังยะจิโยะ เมืองเก่า...เกียวโต...

บรรยากาศญี่ปุ่นใส่ยูคาตะ จิบน้ำชาชมสวนที่ระเบียง ฟังเสียงนกร้อง ฟังเสียงลมพัด แล้วก็ล้มตัวลงนอนบนตาตามิ... อ่านต่อ

FACEBOOK