Shiraraso Grand Hotel

::: JAPAN UPDATE : 2016-06-30 12:19:41

ชิระระโซะ แกรนด์ โฮเท็ล Shiraraso Grand Hotel 白良荘グランドホテル 
ตั้งอยู่ริมทะเล ทำให้เห็นวิวสวยๆของพื้นน้ำ และธรรมชาติ อยากเดินเล่นก็เดิน อยากนั่งชมวิวก็นั่ง มีความสุขนะจะบอกให้!!   

ที่อยู่ 868 Shirahama, Nishimuro, Wakayama Prefecture  
โทร. +81 739-43-0100
เว็บไซต์ shiraraso.co.jp