Yawaraginosato Yadoya

::: JAPAN UPDATE : 2016-07-04 11:08:45

ยะวะระกิโนะซะโตะ ยะโดะยะ Yawaraginosato Yadoya やわらきの郷やどや 
เดินเพียง 15 นาทีจากสถานียุฟุอิน ห้องพักก็มีให้เลือกกันหลายแบบ จะตะวันตก ญี่ปุ่นออริจิหรือว่าผสม ออนเซนก็สะอาดสวยงาม อาหารก็หน้าตาดี บรรยากาศเพอร์เฟค  

ที่อยู่ 2717-5, Kawakami, Yufuin-cho, Yufuin city, Oita Prefecture 
โทร. +81 977-28-2828
เว็บไซต์ yawaraginosato.com