Dorogawa Onsen

::: JAPAN UPDATE : 2016-07-06 05:49:11

เรียวกัง Dorogawa Onsen, Kadojin 洞川温泉

เมืองนี้เป็นเมืองเป็น 1 ในทางที่เชื่อมเส้นทางแสวงบุญ Kumano เป็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขามากมาย มีชื่อเสียงในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อน และยังเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย และที่นี่ ยังมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ Shugendo (ภูเขาสำหรับบำเพ็ญเพียรริมหน้าผา)

ที่อยู่ 〒648-0432  240 Dorogawa,Tenkawa,  Yoshino District, Nara Prefecture, Japan
check-in เวลา 15:00 น.  check-out เวลา 10:00 น. 
จำนวนห้อง 8 ห้อง  มีห้องอาบน้ำรวมสาธารณะขนาดใหญ่  และบ่อออนเซนกลางแจ้งแบบส่วนตัว  
โทร +81 747-64-0336 
เว็บไซต์ www.kadojin.com