My summer holiday in Hokkaido

::: JAPAN UPDATE : 2016-02-26 11:34:38

          ไปแล้ว2ครั้งชอบมากสวยจริงทุ่งลาเวนเดอร์..และได้เข้าไปชมรายการที่คุณฮิโระนำไปชอบมากคะ.ทำให้อยากไปอีกครั้งคะ