Jigokudani Monkey Park

::: JAPAN UPDATE : 2016-08-15 10:29:47

ลิงหิมะ Jigokudani Monkey Park (Snow Monkey) 地獄谷公苑 
นานมาแล้วยังมีฝูงลิงหิมะประมาณ 200 ตัว ชื่อดังก้องโลกอาศัยอยู่ในหุบเขา ”จิโกกุดานิ” ซึ่งหมายถึง หุบเขาอเวจี ที่แห่งนี้มีแม่น้ำโยโคยุไหลผ่าน โดยมีต้นน้ำมาจากที่ราบสูงชิงะและน้ำพุร้อนชิบุยุดานากะ ถึงจะอยู่ในความหนาวเหน็บแต่ออนเซนสวรรค์แห่งนี้ก็ทำให้ฝูงลิงฝูงนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่อยมาตราบจนปัจจุบัน 

เปิด ฤดูร้อน(เมษายน – ตุลาคม) 08.00-17.00 น.  ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – มีนาคม) 09.00-16.00 น. 
ที่อยู่ 6845 Hirao, Yamanouchi, Shimotakai District, Nagano Prefecture 381-0401 
โทร. +81 269-33-4379 
เว็บไซต์ jigokudani-yaenkoen.co.jp