Kokura Castle

::: JAPAN UPDATE : 2016-09-26 07:37:08

Kokura Castle      小倉城


สถานที่รวบรวมเรื่องราวในประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นไว้กว่า 400 ปี  เมื่อหลายร้อยปีก่อนปราสาทแห่งนี้เคยตั้งอยู่ติดทะเล  และด้วยความที่เป็นปราสาทที่สูงและมีขนาดใหญ่จึง ที่นี่จึงกลายเป็นจุดเอาไว้คอยสังเกตการณ์ข้าศึกในระหว่างการรบอีกด้วย ปราสาทโคคุระแห่งนี้เคยถูกโจมตี ถูกทำลายจนเสียหาย ปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมจนสมบูรณ์ และตั้งเด่นเป็นสง่า สวยงามเป็นธรรมชาติอยู่กลางเมืองใหญ่ 
ติดกับบริเวณปราสาททางทิศตะวันออกจะมี
สวน Kokura Castle Japanese ตั้งอยู่ ซึ่งภายในจะแบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ คือ โซนสวนแบบญี่ปุ่นที่มีความงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู โซนอาคารไม้ตั้งอยู่ริมบึงของสวนที่เอาไว้นั่งจิบชา ชมสวน พร้อมกับวิวปราสาท และโซนสุดท้ายที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยโบราณ
 
ที่อยู่ : ญี่ปุ่น 〒803-0813 Fukuoka Prefecture, Kitakyushu, 小倉北区城内2−1
เบอร์โทร : +81 93-561-1210
เว็บไซต์ : http://www.kokura-castle.jp/