Tobihata Hachimangu Shrine

::: JAPAN UPDATE : 2016-09-28 07:55:24

Tobihata Hachimangu Shrine
飛幡八幡宮社務所


ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมือง Tobata เป็นที่จัดงานเทศกาล Tobata Gion Oyamagasa เทศกาลหน้าร้อนที่ใหญ่ที่สุดของเมือง และเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องรางที่นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังมีความขลังในเรื่องของงานถ่ายทำต่างๆ ที่เชื่อกันว่าเมื่อพกเครื่องรางติดตัวไว้ทั้งงานละคร งานภาพยนต์จะประสบความสำเร็จ ไม่มีอุปสรรค อากาศจะเป็นใจ จนเรียกกันว่าเป็น God of Location 

ที่อยู่ : 2 Chome-2-2 Asou, Tobata Ward, Kitakyushu, Fukuoka Prefecture 804-0062 ญี่ปุ่น
เบอร์โทร : +81 93-871-3577