Haruna Shrine

::: JAPAN UPDATE : 2016-10-11 09:50:50

ฮารุนะ จินจา Haruna Jinja   榛名神社 
ศาลเจ้าใต้หินยักษ์ เป็นศาลเจ้าเก่า มีอายุประมาณ1,300 ปี อยู่ใกล้ภูเขา Haruna ที่นี่มีประตูอยู่หลายแห่ง เช่น "Soryumon" สร้างปีเมื่อปี 1855 มีลักษณะเป็นหินใหญ่อยู่ติดกับประตูเลยค่ะ รับรองว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนค่ะ  เพราะว่าประตูแต่ละแห่งล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์ เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความศรัทธา มีผู้คนต่างที่หลากหลายแห่งมากราบไหว้กันมากมาย นอกจากนี้ประตูแต่ละแห่งก็มีความเก่าและมีความสวยงามไม่แตกต่างกันเลยค่ะ

ที่อยู่ 849 Harunasanmachi, Takasaki, Gunma 370-3341 ญี่ปุ่น 
โทร +81 27-374-9050
เว็ปไซต์  haruna.or.jp