Oedo Onsen Monogatari

::: JAPAN UPDATE : 2016-10-11 10:33:48โอเอโดะ ออนเซน โมโนกาตาริ  Oedo Onsen Monogatari   大江戸温泉物語
ออนเซนในโอะไดบะ โตเกียว ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยุค เอโดะ ที่นี่เป็นเหมือนสวรรค์แห่งการผ่อนคลาย คุณจะได้พัก ผ่อนกับออนเซน สปาทรายหรือสปาเท้าในรูปแบบต่างๆ และ ที่สำคัญเดินช้อปปิ้งในยุคเอโดะได้จริง ๆ  

เปิด 11.00 – 09.00 น. ของเช้าวันถัดไป  
ที่อยู่ 〒135-0064 2-6-3 Aomi, Koto-ku Tokyo (West side of Telecom Center)
โทร. +81 3-5500-1126 
เว็บไซต์  http://daiba.ooedoonsen.jp/en/