จุดพักรถคินริว Kinryu Service Area

::: JAPAN UPDATE : 2017-11-16 12:06:47

จุดพักรถคินริว
Kinryu Service Area (Down)
金立SA (下り)
          ทุก ๆ ถนน Expressway หรือ Highway จะต้องมี Service Area หรือจุดพักรถ คอยให้บริการอยู่ทุกช่วงการเดินทาง ซึ่งจุดพักรถ หรือ Service Area ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วย ห้องน้ำสำหรับชายหญิง มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดตลอดเวลา

 
         ใครที่ชอบซื้อของฝากที่เป็นของดีประจำจังหวัดให้เลือกมากมาย มีทั้งอาหารสด ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ พื้นเมือง ให้เลือกซื้อมากมายหลายชนิด อีกทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคคิวชู ก็มีให้เลือกอีกเยอะแยะ มาที่เดียวได้ครบทุกจังหวัดเลย  


           อีกทั้งยังมีโซน FOOD COURT ให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้มาฝากท้อง ดับความหิวกันอีกด้วย 


เมล่อนปังของที่นี่ ก็ปังสมชื่อ และยังเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่อีกด้วย