Lake Hyoko

::: JAPAN UPDATE : 2018-02-26 03:09:39

Lake Hyoko
瓢湖


ทะเลสาบเฮียวโงะ ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Agano พื้นที่แห่งนี้ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีนกอพยพจาก Siberia บินมาที่ทะเลสาบแห่งนี้มากมาย  ที่นี่จึงมีนกหลากหลายสายพันธ์จากธรรมชาติมาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความน่ารักกันแบบใกล้ชิด และไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดก็คือ หงส์ นั่นเอง ในทุกๆปีจะมีหงส์ราวๆ 5,000 ตัว  บินมาอวดโฉมความงามที่ทะเลสาบแห่งนี้ จุดนี้เองจึงทำให้ทะเลสาบเฮียวโงะมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า เป็นจุดชมหงส์ร่อนที่สวยงามที่สุดค่ะ