TANBO ART ศิลปะบนท้องทุ่งนาที่หมู่บ้าน INAKADATE

::: JAPAN UPDATE : 2016-02-29 12:47:39

ศิลปะบนท้องทุ่งนาแห่งหมู่บ้าน INAKADATE จังหวัด AOMORI
เดือนที่เหมาะกับการชมท้องทุ่งแห่งนี้คือเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะ