TRAVEL IN JAPAN


เกาะฮอนชู : ภูมิภาค คันโต (ภาคตะวันออก) | เมืองหลัก จิบะ | ประชากร 6,120,000 คน

จังหวัดสารพัดนึกมีทุกอย่างทั้งแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประมง เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ อู่ข้าวอู่น้ำของคันโต มีถั่วลิสงขึ้นชื่อ เป็นที่ตั้งของสนามบินนาริตะและสวนสนุกชื่อดัง สนามบินนาริตะ จิบะอยู่ที่ไหนในญี่ปุ่น..ตอบง่ายๆ แค่ปลายจมูก พอลงสนามบินนานาชาตินาริตะนั่นแหละจังหวัดจิบะ ประตูบานแรกของญี่ปุ่น ประตูของจิบะ อ่า....ยินดีตอนรับครับ..จากจีบะ โตเกียวเบย์ อะควา ไลน์ ถึงชื่อว่า โตเกียวเบย์ อะควาไลน์ แต่ก็ไม่ได้อยู่ในโตเกียวนะ สะพานทางด่วนสีขาวสวยสง่าที่ยาวข้ามอ่าวโตเกียวนี้ตั้งอยู่ระหว่างจิบะและคะนะกะวะ สร้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงยาวถึง 15.1 กิโลเมตร และยังได้เครดิตติดอันดับสะพานที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วย ครัวของคันโต ไม่ว่ามองไปที่ไหนก็เห็นแปลงผักแปลงนาและที่ตระการตาก็คือปลาคิฮาดะ มากุโระสดๆ ที่ส่งไปขายที่ตลาดปลาทซึคิจิขิงโตเกียวถึง 70% สมบูรณ์ขนาดนี้ นี่แหละอู่ข้าวอู่น้ำของคันโตของจริงTRAVEL CONTENTS

WABISABI TV