TRAVEL IN JAPAN


เกาะฮอนชู : ภูมิภาค จูบุ (ภาคกลาง) | เมืองหลัก โคฟุ | ประชากร 870,000 คน

เป็นจัวหวัดที่ถูกล้อมด้วยภูเขา โดยเฉพาะภูเขาไฟฟูจิ สินค้าขึ้นชื่อคือ องุ่นและไวน์ มีอุตสาหกรรมอัญมณีที่มีชื่อในเมืองโคฟุ ทะเลสาบทั้ง 5 ของฟูจิซัง “Fuji Five Lake” อยู่ที่นี่แล้ว...ยะมาะนะซิ พลาดไม่ได้กับทิวทัศน์สวยงามรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นฟูจิซังที่สง่างาม ยามได้ชม “Fuji ring” พระอาทิตย์ที่ขึ้นจากปล่องภูเขาไฟฟูจิด้วยแล้ว ความมหัศจรรย์ตรงหน้ามันจะยังคงตราตรึงในใจคุณอย่างแน่นอน เมืองแห่งองุ่นและไวน์รสเลิศ มองไปที่ไหนๆในเมืองก็จะมีแต่ผลิตภัณฑ์องุ่นเต็มไปหมด เพราะที่นี่ปลูกองุ่นมากที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นนำที่ทั่วโลกให้ความสนใจ “โคซูไวน์” ไวน์จากองุ่นญี่ปุ่นพันธุ์โคซู “โอโต”....อุดังเส้นหนา “โอโต”อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของยะมะนะชิ เส้นของโฮโตจะเล็กกว่าเส้นใหญ่บ้านเรา แต่ว่าหนากว่ามาก อุดังเส้นหนานี้จะนุ่มลื่น อร่อย เข้ากันมากกับผักสดต้มในน้ำซุปเต้าเจี้ยวเข้มข้นได้ซดร้อนๆตอนหนาวๆล่ะก็มีแรงดีที่เดียวเชียวTRAVEL CONTENTS

WABISABI TV