NEWS UPDATE
::: JAPAN UPDATE : 2016-05-30 13:15:56

"ochobo" ปิดปาก ทานได้ไม่อายใคร !!...

ผู้หญิงหลายคนมักจะมีปัญหาในการกินแฮมเบอร์เกอร์ใช่มั้ยค่ะ เนื่องจากแฮมเบอร์เกอร์นั้นมีขนาดที่ใหญ่ จนทำให้เวลากินต้องอ้าปากกว้าง... อ่านต่อ