Zenzai (Okinawa)

::: JAPAN UPDATE : 2016-06-17 04:32:55

Zenzai (Okinawa)     ぜんざい

 “เซ็นไซ” ขนมถั่วแดงกับโมจิราดน้ำหวานและนมข้น ของหวานดับร้อนสไตล์โอะกินะวะ  ทานกับเซมเบ้กระดองเต่า กรอบ...เย็น...ชื่นใจ คล้ายร้อน  ทานได้ที่ร้านฟูจิยะและร้านทั่วไปในโอะกินะวะ ใครไปหน้าร้อน แนะนำให้ลองนะคะที่อยู่ ญี่ปุ่น,〒900-0012 Okinawa Prefecture, Naha, Tomari, 2 Chome−10−9
โทร. +81 98-869-4657
เว็บไซต์ http://www.zenzainofujiya.com/