Yunominesou

::: JAPAN UPDATE : 2016-06-30 12:25:20

ยุ โนะ มิเนะโซ Yunominesou 湯の峯荘 
นอกจากคุณจะนอนพักในบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆแล้วยังสามารถลงแช่ออนเซนคุณภาพที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นได้ที่นี่อีกด้วย  

ที่อยู่ 437,Shimoyukawa,Hongucho, Tanabe-shi, Wakayama Prefecture 
โทร. +81 735-42-1111
เว็บไซต์ yunominesou.com