ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ Osu

::: JAPAN UPDATE : 2016-08-17 04:41:35

โอสุ Osu  大須 
ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่กว่า 400 ปี เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนาโงย่า กว่า 1,200 ร้านค้าที่คุณสามารถเลือกซื้อเลือกหาตั้งแต่ของกินไปจนถึงของใช้ทุกประเภทได้จากที่นี่ ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่จะให้คุณทั้งความคลาสิกแบบญี่ปุ่นความเป็นอินเตอร์แนชั่นแนลในเวลาเดียวกัน  เปิด แล้วแต่ร้านค้า 

ที่อยู่ 3-38-9 Osu, Naka Ward, Nagoya Aichi Prefecture  
โทร. +81 52-261-2287 
 เว็บไซต์ http://inbound.nagoya-osu.com/en/