Shodoshima

::: JAPAN UPDATE : 2016-12-09 05:15:20

Shodoshima     ​小豆島

เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ Seto Naikai หรือ ทะเลเซะโตะใน ทะเลที่อยู่ตรงกลางระหว่างเกาะฮงชู เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู จังหวัด Kagawa โดยสามารถข้ามไปยังเกาะนี้ได้โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือ Takamatsu เลือกนั่งเรือได้ทั้งแบบชิลด์ๆ ด้วยเรือ Ferry หรือว่าแบบรวดเร็ว Speed boat ก็มีให้บริการ ถ้าเป็น Ferry สามารถนำรถขึ้นเรือข้ามเกาะไปด้วยได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เปิดให้บริการเที่ยวแรก 6 โมง 25 นาที ไปจนถึงเที่ยวสุดท้าย 2 ทุ่ม 20 นาทีค่ะ