สวนคุณโกลเวอร์ Glover Garden

::: JAPAN UPDATE : 2017-04-28 08:09:16

สวนคุณโกลเวอร์ Glover Garden グラバー園 
ตั้งอยู่บนเนินเขา Minami Yamate หน้าอ่าวนะงะซะกิ ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำให้เราเห็นทิวทัศน์ได้ดีมาก ที่นี่เป็นหมู่บ้านสไตล์ยุโรปซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อค้าชาวสก็อตแลนด์ ที่ชื่อว่า Thomas Blake Glover ซึ่งเดินทางเข้ามาในจังหวัดนะงะซะกิ จังหวัดซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ.2402 

เปิด 08.00- 18.00 น. (เวลาเปิดปิดขึ้นอยู่กับฤดูกาล สามารถเช็คได้ในเว็บไซต์) 
ที่อยู่ 8-1 Minami-Yamatemachi, Nagasaki City, Nagasaki Prefecture 
โทร. +81 95-822-8223
เว็บไซต์ Glover-garden.jp/en/