วัดฟุกุเซ็นจิ Fukuzenji Temple

::: JAPAN UPDATE : 2017-04-28 09:17:36

วัดฟุกุเซ็นจิ Fukuzenji Temple 福禅寺วัดเซนเก่าแก่ใน Fukuyama ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี แต่ที่ยังเห็นโครงสร้างอาคารไม้สวยงามสมบูรณ์แบบนี้ก็เพราะได้รับการบูรณะและสร้างใหม่เมื่อ 300 ปีก่อน ที่วัดมีศาลา Taichoro สมัยก่อนเป็นเหมือนเรือนต้อนรักแขกบ้านแขกเมืองเมื่อมาเยือนสามารถมองชมวิวได้จากที่ศาลาแห่งนี้ ภาพวิวทิวทัศน์ที่เห็นกลายเป็นที่ที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มาจากคำชมเชยของทูตจากประเทศเกาหลี เมื่อครั้งที่ได้มาเยือนวัดแห่งนี้นั่นเองค่ะ 


ที่นี่ไม่มีสวน จึงใช้ธรรมชาติเป็นสวนแทน โดยดูผ่านหน้าต่างศาลาบานใหญ่สามบานที่เปิดกว้างให้เห็นวิวในทะเลเซโตะ ที่มีเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่กลางทะเลและมีเจดีย์เบนไซเท็นตั้งตระหง่าอยู่บนเกาะ พร้อมกับประตูโทริอิสีขาว เปรียบเสมือนเทพพระเจ้าของทะเลที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะ

ที่อยู่ 〒720-0201 Hiroshima Prefecture, Fukuyama, Tomochotomo, 2 
โทร +81 84-982-2705 
เว็บไซต์ http://www.fukuyama-kanko.com/hyaka/spot059.html