Eiheiji Temple

::: JAPAN UPDATE : 2017-10-10 03:58:42

Eiheiji Temple
永平寺

วัดเซนเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น หนึ่งในวัดหลักของพระพุทธศาสนาเซนนิกายโซโตะ ตั้งอยู่ที่เมือง Eiheiji จังหวัด ฟุกุอิ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสมาธิที่สำคัญ ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1244 โดยท่าน Dogen Zenji ซึ่งเวลาผ่านมาเกือบ 800 ปี ปรัชญาที่ว่า “สิ่งที่เป็นอยู่เช่นนั้นก็คือธรรมะ การฝึกปฏิบัติทุกวันนั้นก็คือการรู้แจ้ง” ก็ยังคงมีอยู่ ณ ที่แห่งนี้ โดยในปัจจุบันนะคะทั้งนักบวชและผู้เลื่อมใสต่างก็อุทิศตนให้กับการปฏิบัติซาเซนหรือการนั่งสมาธิกันอย่างเคร่งครัดตามคำสอนของท่าน Dogen โดยทางวัดเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ฝึกทำสมาธิและพักอยู่เพื่อเรียนรู้วินัยของสงฆ์ได้ ซึ่งการที่ได้มาฝึก ณ ที่แห่งนี้ หรือได้มาเยือนนั้น ทำให้สัมผัสได้ถึงความสงบจริงๆ เหมือนกับความหมายของชื่อวัด Eiheiji (永平寺) ที่สื่อถึงความเงียบสงบของวัดได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ “วัดแห่งความสงบอันเป็นนิรันดร์” ค่ะ นอกจากความสำคัญและงดงามอันเก่าแก่ของวัดจากอาคารน้อยใหญ่ที่มีอยู่กว่า 70 หลังแล้วนะคะ สิ่งที่เพิ่มเติมความขลังและเป็นมนเสน่ให้กับวัดอีกอย่างก็คือ Oishigiri ต้นสนอายุหลายร้อยปีที่ตั้งสูงใหญ่อยู่ทั่วในบริเวณวัดนั่นเองค่ะ 

ที่อยู่ 5-15 Shihi, Eiheiji-chō, Yoshida-gun, Fukui-ken 910-1228 ญี่ปุ่น
โทร. +81 776-63-3102
เว็บไซต์ http://www.zennosato.jp/