Travel Support GPA

::: JAPAN UPDATE : 2018-02-08 09:12:21

บริการ Baggage Delivery รับส่งกระเป๋าจากสนามบินไปยังที่พัก เพียงแค่เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งว่าจะส่งกระเป๋าไปที่โรงแรมใด แจ้งขนานกระเป๋า จำนวน จากนั้นกรอกข้อมูล ส่วนตัว เมื่อเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะนำกระเป๋าไปชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณราคา จากนั้นทำการชำระเงิน รับใบเสร็จ แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่า หากส่งไปในภูมิภาคคันโต ก่อน 11 โมงจะถึงในวันนั้นเลย แต่จะถึงกี่โมงนั้นขึ้นอยู่กับลำดับคิวด้วยนะคะ แต่เดี๋ยวก่อน...ถ้าแฟนๆรายการบอกกับพนักงานว่า “สุโกย้เจแปน” รับไปเลยค่ะ ส่วนลด 200 เยน สำหรับการใช้บริการ Baggage Delivery Service *ก่อนพูดอย่าลืมสังเกตโลโกสุ้โก้ยเจแปนแบบตัวอย่างดานล่างด้วยนะคะ


 


ตัวอย่างโลโกสุ้โก้ยเจแปนเพื่อส่วนลด 200 เยน

ค่าบริการ : ส่งกระเป๋า เริ่มต้นที่  ¥ 1,239 / ชิ้น
*ราคาขึ้นอยู่กับ ขนาด น้ำหนักกระเป๋า และระยะทางในการขนส่ง