KUKUHI SHRINE

::: JAPAN UPDATE : 2018-06-29 05:02:14

KUKUHI SHRINE
くくひ神社


ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องนกกระสา และการขอพรเรื่องลูก ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเจ้าชาย Akishino และภรรยา ก็เคยมาขอพรเรื่องลูกที่นี่จนสำเร็จไปแล้ว ใครที่อยากมีลูก ลองมาขอพรที่นี่ดูบ้าง ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ 

 


ที่อยู่ 318-2 Shimonomiya, Toyooka, Hyōgo Prefecture 668-0813
เว็บไซต์ http://www.happywing.jp/kukuhi.html​