TRAVEL IN JAPAN


เกาะฮอนชู : ภูมิภาค คันโต (ภาคตะวันออก) | เมืองหลัก โยโกฮามา | ประชากร 8,920,000 คน

จังหวัดคะนะกะวะ มีเมืองโยโกฮามาเป็นเมืองหลักและเป็นเมืองท่าที่สำคัญใหญเป็นอันดับ 2 รองจากโตเกียว รวมวัดและศาลเจ้าชื่อดังมากมายไว้ที่เมืองคะมะกุระ “ฮะโกะเนะ” เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำพุร้อน แหล่งท่องเที่ยวที่พรั่งพร้อมด้วยธรรมชาติ ขึ้นชื่อเรื่องน้ำพุร้อนที่มีมากมายล้อมรอบเมืองที่หลายๆคนไฝ่ฝันว่าจะต้องไปเที่ยวเมื่อไปญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอะซิ และเที่ยวชมธรรมชาติในฮะโกะเนะ สมบัติของชาติ เมืองหลวงเก่าและพระใหญ่คะมะกุระ ศิลปวัฒนธรรมคะวะกุระเกิดในช่วงปลายทศวรรษที่ 12 และยังคงแฝงอยู่ทั่วไปในสถานที่สำคัญๆทางปรวัตศาสตร์ในเมืองมากมาย โดยเฉพาะพระใหญ่ที่มีชื่อเสียงในวัดโคโตกุอินยิ่งใหญ่ เก่าแก่ สมป็นสมบัติของชาติ ช้อปเพลินๆอย่างมีสไตล์ริมชายฝั่ง “โยโกฮามา” ญี่ปุ่นมีเมืองชายฝั่งสวยๆที่มีเอกลักษณ์มากมาย อย่างโซนันหรือว่ามิอุระไคคัง และสิ่งที่ลืมไม่ได้เมื่อมาช้อปปิ้งที่โยโกฮามาก็คือ “โยโกฮามา มินาโตะมิไร 21”TRAVEL CONTENTS

WABISABI TV