TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-05-30 09:34:06

เปิดประตูสู่โอะกินะวะที่ริวกิวมุระ...

“โอะกินะวะ!...จริงๆ...เป็นไง?”  ผมถามเพื่อนเจ้าถิ่นด้วยความอยากรู้ อยากเที่ยว สุดๆ  เสียงเดียวที่ได้ยินคือ “หมู่บ้านริวกิว” หมู่บ้านที่ยังคงเสน่ห์ดั้งเดิม ให้ผมไปเยือน  ... อ่านต่อ