TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-10-05 10:25:48

Lake Suwa geyser Center...

ที่ตั้งของน้ำพุร้อนธรรมชาติที่สามารถพุ่งขึ้นสูงที่สุดได้ถึง 50 เมตร และมีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศา... อ่านต่อ