TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-07-08 10:42:09

Asahikawa Ramen Baikoken...

ได้ซดราเมนร้อนๆ แก้หนาวสักถ้วย  ก็ต้องกินในเมืองราเมงอย่างอาซาฮีคะวะ  ที่ตั้งของหมู่บ้านราเมง แหล่งรวมร้านราเมง สุโก้ยๆ  อร่อยระดับเทพ มาไว้ด้วยกัน... อ่านต่อ