TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-07-06 05:40:41

Shinjuku Prince Hotel...

โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางชินจูกุ ใกล้แหล่งชอปปิ้งและร้านอาหารมากมาย ห้องพักตกแต่งในสไตล์ Modern... อ่านต่อ